14.02.2018
  
Blogi, Kunnanvaltuusto, Politiikka, Ryhmäpuheenvuoro

Mielestämme Lohjan kaupungin tulisi laajentaa Rauhalan ja Järnefeltin koulujen tarveselvitystä koko eteläisen Lohjan alueen palvelurakenne ja –verkkoselvitykseksi. Tällöin palvelurakenne ja -verkkoselvitys koskisi alueen kaikkien koulujen lisäksi myös päiväkoteja sekä alueella sijaitsevia kaupungin muita palveluita.

Tällaisen laajemman selvityksen tekemistä puoltaa se, että näin muun muassa saadaan selvitettyä yhdellä kertaa koko eteläisen Lohjan kouluolot ja niiden tulevaisuuden näkymät niin tilojen kunnon, tarpeen kuin oppilasennusteidenkin osalta.

Lohjan kaupunginvaltuusto linjasi palveluverkkotyön yhteydessä syksyllä, että Rauhalan koulun 5-6-luokkien toiminta siirretään Järnefeltin kouluun 1.8.2018, kunhan kaikkien koulujen kuntoluokka on vähintään 75 prosenttia ja ilmanvaihtokapasiteetti riittävä. Tämän pohjalta koulujen tilahankkeita varten on laadittu tarveselvitys. Tätä tarveselvitystä tehdessä ei tiedetty Järnefeltin koulun mittavista sisäilmaongelmista, joita jälleen tutkitaan, vaan ajateltiin, että lukuisien kunto- ja sisäilmatutkimusten jälkeiset korjaukset olisivat parantaneet Järnefeltin ongelmat. Viimeisin raportti 15.5.2017. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Järnefeltin kouluun on laitettu rahaa yli 5,5 miljoona euroa jo nyt ja tarveselvityksessä ollaan laittamassa lisää rahaa 2,5-3 miljoonaa euroa puutyöluokan, ei ole havaittu sisäilmaongelmaa tällä hetkellä sekä ilmavaihdon korjaamiseksi. Myös Rauhalan kouluun ollaan sijoittamassa 2-2,5 miljoonaa euroa.

Onko tämä tässä tilanteessa järkevää? Budjettiin ehdottomasti kannattaa varata kyseinen summa, mutta sitä ei kannata tässä tilanteessa laittaa tarveselvityksen mukaisiin kohteisiin.

Eteläisen Lohjan aluetta pitää tarkastella kokonaisuutena. Laajemman palvelurakenne ja –verkkoselvityksen ei ole tarkoitus hidastaa prosessia vaan tarkastella sitä laajemmin, kuten tehdään Itäisen Lohjakin kohdalla. Mm. varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvitys on jo tehty ja se pystytään liittämään tähän pienelläkin vaivalla. Samalla voidaan tarkastella alueen palvelu- ja verkkorakennetta monipuolisemmin ottamalla mm. nuorisotilantarpeen mukaan tarkasteluun ja hahmottaa esimerkiksi monitoimijatalon ajatuksia myös eteläisellä Lohjalla, kuten on muillakin alueilla tehty. Kun oppilasennusteet yhdistetään tähän, saadaan hahmotettua myös tulevaisuutta esimerkiksi 5 tai 10- vuoden päähän yhtenäisenä alueena, eikä nyt esitetyn mukaisesti kaikkia kohteita erikseen.
 
Tukea laajan selvityksen tekemiselle löytyy myös tilaprosessin omistajan Eero Soinion lausunnosta. Lausunnossaan Soinio varsin seikkaperäisesti arvioi Lohjan väkiluvun miinusmerkkistä kehitystä. Soinion mukaan laskeva väestökehitys heijastuu oppilasmääriin sekä alakouluissa että yläkouluissa, mikä on syytä ottaa huomioon tarveselvityksissä.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta
Jani Méling

Jaa Sivu