21.02.2019

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, media ja muu yleisö

Olemme hyväksymässä Lohjan hyvinvointikertomusta 2018-2021. Hyvinvointikertomus on kuvaus kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja niiden edistämisestä. Sen pitäisi olla asiakirja, jossa on tavoitteita ja toimenpiteitä, joita tarkennetaan vuosittain ja niiden toteutumista seurataan. Hyvinvointikertomuksen siis pitäisi olla työväline, jota kunta hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Kuten kuntalaissa sanotaan: Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pitäisi olla kunnan keskeisiä tehtäviä.

Hyvinvointikertomuksen johdannossa sanotaan, että suurin osa lohjalaisista lapsista nuorista ja aikuisista voi hyvin. Lohjalaisten nuorten ja lasten hyvinvoinnissa on tapahtunut vuosien aikana myönteistä kehitystä.

Myönteisen kehityksen kuitenkin pitäisi jatkua. Hyvinvointikertomuksesta löytyy paljon asioita, johon emme voi olla tyytyväisiä. Mm. Nuorten työttömyysaste nousi voimakkaasti vuosina 2012-2015. Vaikka nousu onkin saatu katkaistua, on sen eteen tehtävä töitä. Myöskään nuorisotakuu ei toteutunut, kun 2016 jäi koulutuksen ulkopuolelle vieläkin 11% 17-24-vuotiasta. Yksinäisyyden tunne ja harrastusten puuttuminen lohjalaisissa on huolestuttavan korkealla. Myös yläkoululaisista 12% kokee itsensä ahdistuneiksi. 0-14-vuotiaiden tekemien rikosten osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2015 ja jokaisella kouluasteella kiusaamista koettiin huolestuttavan paljon, jopa 8% alakoululaisista oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Näiden kaikkien lukujen tulisi olla nolla.

Työ on siis kesken. Olemme kuitenkin onnistuneet saamaan Lapsiystävällinen kunta – tunnustuksen ja olemme monessa hankkeessa mukana mm. Me-koulu, Liikkuva koulu, Ohajaamo, yms. Hienoja osallisuuden vahvistumisia aluetoimikunnissa, oppilaskunnissa, vartti- ja nuorisovaltuustoissa. Silti lastensuojelusijoitusten määrä sekä lastensuojeluilmoitusten määrä on koko ajan kasvanut. Opiskeluhuollon tila on huolestuttava. Merkittävä osa koululaisista jäi ilman kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan tukea, vaikka olisi sitä tarvinnut.

Miten siis pääsemme strategiseen päämääräämme: Lohja on Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki?

Hyvinvointitavoitteemme on mm.

  • kiusaamiseen puuttuminen
  • Lasten ja nuorten turvattomuutta aiheutuviin tekijöihin oikeaaikainen puuttuminen
  • Apua ja hoitoa annetaan oikeaan aikaan
  • Ennaltaehkäisevien palveluiden käytön tehostaminen
  • Nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja nuorisotakuun toteutuminen
  • Lohjalla on monipuoliset tapahtumat ja vapaaajan palvelut

Edessämme on pitkät talouden tasapainottamislistat. Silti olemme sitoutuneet strategisiin tavoitteisiimme. Toivomme nyt todella, että tasapainottamislistoja läpikäydessämme, muistamme tässä hyvinvointikertomuksessa nostetut asiat. Niitä ei saada ryhmäkokoja kasvattamalla, opiskeluhuollollisia palveluita karsimalla tai hoito- ja kasvatushenkilöstöä vähentämällä. Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on myös satsausta. Yksi lapsiin ja nuoriin sijoitettu euro säästää 7 euroa tulevaisuudessa. Valitettavasti tämä säästö ei vain näy nopeasti.  Hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi toimia suunnitelmallisesti resurssien kohdentamiseksi ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta; Jani Méling

Jaa Sivu