12.09.2018

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat

Iso kiitos virkamiehille loistavasta opiskeluhuollon selvityksestä. Siinä on kattavasti ja realistisesti kerrottu opiskeluhuollon tämän päivän tilanne Lohjalla. Mutta se sai huoleni heräämään entisestään!

Suosituksien mukaan yhdellä kuraattorilla saisi olla enimmillään 600 asiakasta maksimissaan kolmessa yksikössä ja psykologilla 600-800 asiakasta kolmessa yksikössä. Lohjalla ylitetään henkilömitoitus roimasti. Enimmillään yhdellä psykologilla Lohjalla on jopa 1417 asiakasta eli yli tuplasti yli suositusten sekä kuraattorilla 1069 asiakasta. Myös fyysisten yksiköiden määrä, joiden välillä kuljetaan autolla voi kasvaa jopa kymmeneen yksikköön.

Olen todella huolissani Lohjan tilanteesta. Tästä voidaan vetää suoraan johtopäätökset lastensuojelun määrärahojen ylitykseen sekä viime että tällä vuodella.  Ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät siis ole olleet riittäviä. Tällä hetkellä Lohjan lastensuojelu on ylikuormittunut sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan ja perheneuvolan asiakasmäärät nousseet siten, että jonot ovat jopa 2,5 kuukautta kiireettömissä tapauksissa. Kuten aloitteessani totesin,  kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen ja lukion nuorista 12 prosenttia ovat kokeneet kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, joka kertoo siitä, että lapsille ja nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen palvelua tarvitaan nuorille enemmän

Opiskeluhuollon selvityksessä ehdotetaan:

  • yhden psykologi ja ja kuraattorivakanssin lisäämistä, mikä ei vieläkään riittäisi suosituksiin
  • koulusosionomien vakansseja koulun ja oppilaiden tueksi
  • erityisnuorisotyöntekijöiden resurssien lisäämistä
  • vakanssien alueellista ja sisällöllistä uudelleen tarkastelua sekäoppilaanohjauksen resurssien tarkastelua

Selvityksessä todetaan myös:

Opiskeluhuollon vaikuttavuus on resurssikysymys: ennaltaehkäisevän työn lisääminen lain vaateiden mukaiseksi vaatii kouluun opiskeluhuollon ammattihenkilöitä sekä perhetyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä tai muita matalan kynnyksen tukea antavia aikuisia.

Opiskeluhuolto on universaali palvelu, jonka tulisi olla kaikkien oppilaiden käytettävissä.

Mitä me siis teemme, että saamme mitoitukset oikealle tasolle ja näin ollen myös sijaishuollon kustannukset kuriin?

Lohjalla 12.09.2018

Jani Méling

Jaa Sivu