18.08.2018

Mainettaan parempi nuoriso

 

Lueskellessani vanhoja lehtileikkeitä löysin haastatteluni vuodelta 2013. Minulta kysyttiin tuolloin, mihin uskon. Vastaukseni oli: Lapsiin, nuoriin ja tulevaisuuteen. Haastattelusta on jo viisi vuotta, mutta uskoni on säilynyt, eikä turhaan.

Suurin osa nuorisosta käyttäytyy loistavasti. Vain murto-osa nuorista saa koko nuorison leimattua. Nuorten keskuudessa alkoholikielteisyys on lisääntynyt. Nuoret eivät ole tänä päivänä enää innoissaan humalahakuisesta juomisesta. Mitään yksiselitteistä syytä nuorten alkoholikielteisyyden lisääntymiseen ei tiedetä, mutta se tiedetään, että nuoret arvostavat yhä enemmän terveitä elämäntapoja. Tämä näkyy myös tupakoinnin vähenemisenä. Lisäksi nuorison asenteet rikosten tekemiseen ovat muuttuneet kielteisemmiksi. Nuoret eivät koe toisten nuorten tekemiä rikoksia niin hyväksyttävinä kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Suosiota kaveriporukassa ei enää saa rikoksia tekemällä.

 

Suomalaisten nuorten enemmistö voi paremmin kuin koskaan. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että hyvinvointikuilu hyvin ja huonosti pärjäävien välillä on kasvanut. Hyvinvoivat nuoret käyttäytyvät paremmin kuin pahoinvoivat nuoret. Se on yksi syy, miksi nuoriso tarvitsee meitä aikuisia. Aikuisten tärkeänä tehtävänä on kuunnella nuorisoa ja keskustella heidän kanssaan. Lapsilla ja nuorilla on paljon sanottavaa. Paljon asioita, joista he haluaisivat jutella, mutta aikuiset eivät aina pysähdy kuuntelemaan. Ongelmatilanteissa aikuisten on helppoa antaa seuraamuksia ja tuomita nuoret keskustelematta heidän kanssaan.  Entä jos pysähtyisimme pohtimaan yhdessä nuoren kanssa: Miksi hän teki sen mitä teki ja kuinka hän voisi seuraavalla kerralla tehdä toisin. 

 

Kun aikuinen ei kuuntele, lapsen ja nuoren mieltä painavat asiat kasaantuvat ja tämä alkaa näkyä käyttäytymisessä. Pienetkin asiat voivat paisua isoiksi, jos niitä ei selvitetä. Aikuisen tehtävä on ohjata nuorta ja pohtia hänen kanssaan, miten tulisi toimia eri tilanteissa. 

Tämä ei koske vain huoltajia, vaan meitä kaikkia aikuisia. Esimerkiksi kun keskustelimme nuorten kanssa Prismalla ja torilla, löytyivät yhteiset pelisäännöt nopeasti ja häiriöt vähentyivät. Nuoretkin haluavat olla kavereidensa kanssa, siellä missä muutkin ovat.

 

Jokainen meistä haluaa osallistua sekä tuntea kuuluvansa joukkoon. Jokainen haluaa olla hyväksytty iästä riippumatta.

 

 

Jani Méling (vihr.)

Kaupunginvaltuutettu

Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja

Jaa Sivu