Kuka Jani?

Olen Jani Méling, 43-vuotias perheenisä Lohjalta. Perheeseeni kuuluu ihanien tyttärieni lisäksi myös kääpiövillakoiria. Minua voisi kuvailla elämänmyönteiseksi ja sosiaaliseksi tekijäksi, jolla on aina monta rautaa tulessa. Minulle on tärkeä viedä asioita eteenpäin pyrkien edistämään kaikkien hyvinvointia. Minua kannatteleva elämänajatus on, että hyviä tekoja ja positiivisia sanoja kannattaa jakaa ympärilleen mahdollisimman paljon. Uskon kierrättäjän saavan aina osan jaetusta hyvästä myös takaisin.

Olen koko ikäni työskennellyt lasten ja nuorten hyväksi niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Tärkein asia vapaa-ajallani on lasteni kanssa monenlainen tekeminen. Yhteisenä harrastuksenamme on mm. alpakka-agility, jossa tytöt ovat menestyneet jopa SM-tasolla. Käymme yhdessä paljon myös erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi omiin harrastuksiini on jo vuosien ajan kuulunut Katupalveluyhdistys Kartsa ry:n toiminta. Bändien kehityskaariprojektia olen vetänyt jo kaksi kautta. Projektin tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oma tie musiikin maailmassa jopa ammattilaiseksi asti. Lohjan teatterin toiminnassa olen mukana monella tapaa, välillä näytellen ja välillä kahvia myyden. Koirien kanssa ulkoilu on osa jokaista päivääni. Lisäksi saan ajoittain nauttia ihanista koiranpennuista pienen Rebeldesrocknroll-kennelini ansiosta. Itsestäni pidän huolta myös lenkkeillen ja kuntosalilla käyden.

KOULUTUS, TYÖ JA KUNTAPOLITIIKKA

Ammatikseni toimin Valtion koulukotien kehittämispäällikkönä. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Minulla on lastentarhanopettajan, luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja opetushallinnon tutkinnot. Toimin myös OKM:n nimeämässä vaativan erityisen tuen ohjausryhmässä ja olen mukana hallituksen tämän hetken LAPE-kärkihankkeessa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa minut valittiin Lohjan valtuustoon Vihreiden eniten ääniä saaneena ehdokkaana ja minulla on kunnia toimia Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtajana. Tämän ja monen työryhmän lisäksi olen mukana Luksian (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) hallituksessa sekä sen teknologia-toimialan ohjausryhmässä ja Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot -hallituksessa.

ARVOT

Lasten ja nuorten hyvinvointi luo pohjan hyvälle ja toimivalle yhteiskunnalle.

Opetuksen laatu ja resurssit on turvattava, jotta jokaisella on mahdollisuus omien tarpeidensa mukaiseen opetukseen ja tukeen.

Jokaisella tulee olla oikeus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan.

Työikäisten hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta tulee huolehtia. Jos ihminen uupuu, on hänellä oikeus saada tarvitsemaansa tukea.

Mielestäni jokaiselle on taattava arvokas ja laadukas elämänkaari. Kun tämä päivä sekoittuu eiliseen, kosketetaan hellästi, puhutaan kauniisti ja pidetään huolta. Annetaan aikaa, ollaan läsnä ja tartutaan käteen. Hoidosta tinkiminen on häpeällistä.

Puhdas luonto on kaiken elämän edellytys. Luonto osana asuinympäristöä luo hyvinvointia. Suomen tehtävänä on toimia edelläkävijänä luonnon monimuotoisuuden vaalijana sekä ilmastonmuutoksen pysäyttäjänä.

Vihreät ajavat minulle tärkeitä asioita ja kunnallisella tasolla olen saanut niitä jo olla toteuttamassa.

Uskon, että osaamisellani ja vahvuuksillani voimme yhdessä rakentaa paremman Lohjan!

 

Valokuva Riikka Kajander

Valokuva: Riikka Kajander

VAALITEEMAT

Lasten ja nuorten hyvinvointi:

 1. Kaikille sopiva opinpolku
 2. Painopiste ennaltaehkäisevään työhön
 3. Harrastaminen mahdollistettava jokaiselle

Eriarvoisuuden vähentäminen:

 1. Ei anneta kenenkään syrjäytyä
 2. Turvataan laadukkaaat sosiaali- ja terveyspalvelut
 3. Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

Puhdas luonto:

 1. Edistetään ja kehitetään Lohjan Hinkutavoittetita sekä julkista liikennettä
 2. Luonnon monimuotoisuutta täytyy vaalia luonto - ja järvimatkailua kehittäen
 3. Luonto voi hyvin ilman ihmistä, mutta ihminen ei voi hyvin ilman luontoa

Kulttuuri:

 1. Taiteen ja kulttuurin asemaa Lohjalla on kehitettävä
 2. Tuodaan kulttuuri lähelle ihmisten arkea

 

  Miksi juuri lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa panostaa?

  Jos lapsi voi huonosti, heijastuu se myös vanhempiin ja silloin hekin voivat huonosti. Ja jos vanhemmat voivat huonosti, heijastuu se työelämään ja tuottavuuteen negatiivisesti. Jos taas työikäinen voi huonosti, emme pysty huolehtimaan ikäihmisistä. Tämä ketju meidän on muutettava positiiviseksi: Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, voivat heidän vanhempansa ja isovanhempansakin hyvin. Kun lapsi saa kasvaa hyvinvoivana, tulee hänestä aikanaan hyvinvoiva aikuinen, jolla on edellytyksiä tehdä töitä ja jatkaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa seuraavissa sukupolvissa eteenpäin. On olemassa negatiivinen kierre ja positiivinen kierre. Kumman valitsemme?

  Miten lasten ja nuorten hyvinvointia sitten luodaan/vahvistetaan?

  Varhaiskasvatus, laadukas perus- ja toisen asteen opetus/koulutus sekä riittävät tukipalvelut kuten toimiva oppilashuolto on taattava kaikille. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus aidosti läsnäolevaan ja kuuntelevaan aikuiseen. Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin niin varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa kuin lastensuojelussakin täytyy panostaa nykyistä enemmän. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi tarjota mahdollisuus harrastukseen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen koko yhteiskunnassa tukee meidän kaikkien hyvinvointia.

  Tässä vain osa ajatuksistani. Olethan minuun yhteydessä, niin keskustellaan lisää!

   

  Kuka Jani kuva 2

  Valokuva: Riikka Kajander