11.09.2018  -  11.09.2018
  
Helsinki
  |  
Helsinki

UUDENMAAN VIHREÄT RY:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS (KOKOUS 2/2018)

Kokouskutsu ja esityslista

 

Paikka: Puoluetoimisto, Fredrikinkatu 33 a, 2. krs., Koijärvi-sali

Aika: Tiistai 11.9. klo 18.00

Äänestyslippujen jakaminen ja kokouskahvit klo 17.30 alkaen.

 

Yhdistysten edustajat pyydetään ilmoittamaan ja näiden valtakirjat toimittamaan etukäteen oheisella lomakkeella ennen kokousta https://goo.gl/forms/nvsIOoS9eHr2zySw2

Kokousaineisto jaetaan kokousedustajille sähköisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta.

Yleistietoa kokouksesta piirin kotisivuilla: http://www.uudenmaanvihreat.fi/ylimaarainen-yleiskokous-11-9-2018/


 

1. Kokouksen avaus

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Työjärjestys

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

 

5. Eduskuntavaalit

 

5.1. Katsaus eduskuntavaaleihin

Toiminnanjohtaja Tuomas Green esittelee Uudenmaan Vihreiden vaalisuunnitelmaa.

Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi.

 

5.2. Eduskuntavaaliehdokkaiden valinta

Esitys eduskuntavaaliehdokkaiksi valittavista henkilöistä toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneiden kokousedustajien nähtäväksi ennen kokousta.

Päätösesitys: Valitaan eduskuntavaaliehdokkaita.

 

6. Muut esille tulevat asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Jaa Sivu