ALOITE: Aloite nuorisovaalien järjestämisestä Lohjan perusopetuksen kouluissa sekä toisella asteella. ( Kaupunginvaltuusto 17.04.19 )

Aloite nuorisovaalien järjestämisestä Lohjan perusopetuksen kouluissa sekä toisella asteella.

Nuorisovaalit ovat valtakunnallinen, Suomen nuorisoalojen kattojärjestö Allianssin organisoimat. Eduskuntavaalien osalta Suomessa pääsi äänestämään lähes 63 000 lasta ja nuorta. Jotta suomalaiset nuoret olisivat tasa-arvoisessa asemassa, pitäisi vaalit saada automaattiseksi osaksi koulujen toimintakulttuuria. Nuorisovaalit järjestetään aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin vaaleissa. Vaalipiiri määritetään oppilaitoksen osoitteen mukaan ja äänioikeutettuja ovat kaikki alle 18-vuotiaat nuoret. Vaalit toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Nuorisovaalit on loistava oppimis- ja opetustapahtuma kaikille peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Nuorisovaaleissa nuoret tutustuvat vaaleihin ja ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä.

Lapset ja nuoret ovat arvokkaita. Heillä on halu olla mukana ja oppia miten muodostetaan tietopohjaisesti mielipide. He tarvitsevat kuitenkin aikuisen tukea sekä toiminnallisia vuorovaikutuksen apuvälineitä tähän. Toivoisin muutenkin, että Lohjan kouluissa otettaisiin aktiivisemmin keskusteluun vaikuttamisen mahdollisuudet sekä myönteinen asenne osallistumiseen ja osallisuuteen. Vaalien kautta kouluissa on mahdollista rakentaa sellainen ilmapiiri, että vaikuttaminen kannattaa tulevaisuudessakin.

Esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi yhdessä virkamiesten kanssa laatimaan linjausta, jossa velvoitetaan Lohjan perusopetuksen sekä toisen asteen koulut jatkossa osallistumaan nuorisovaalien järjestämiseen. Asia kirjataan koulujen opetussuunnitelmaan.

Lohjalla 17.04.2019

Jani Méling (Vihreät)

Allekirjoittaneet:

Koko Vihreiden valtuustoryhmä

Koko Keskustan valtuustoryhmä

SDP: Taina Lackman, Markku Saarinen, Ana-Maria Gutierrez-Sorainen, Jukka Peippo, Jaana Silander, Leena Saari, Maaret Laine ja Teija Ristaniemi

Vasemmistoliitto: Tiina Liimatainen, Birgit Aittakumpu ja Toni Hägg

Perussuomalaiset: Piritta Poikonen